Salgsbetingelser

Alle oppgitte priser er netto eks. MVA, frakt og miljøavgift.

 

Montering og installasjon skjer for kjøpers regning hvis ikke annet er avtalt.

 

Det er 1 års garanti mot fabrikasjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og eller instruksjoner, Fristen regnes fra fakturadato.

 

Garantien dekker delekostnader og medgått tid for reparasjonen.

Reise og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien.

Alt garanti arbeid skal utføres av selgeren eller den han utpeker.

 

Selgers garanti ansvar gjelder heller ikke feil, skade eller mangler som oppstår som følge av:

At installasjon ikke er utført i henhold til bruksanvisninger/instruksjoner eller gjeldene offentlige bestemmelser.

Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med bruksanvisningen/instruksjoner eller annen uforsvarlig behandling.

Inngrep - reparasjoner utført av personer som ikke er autoriserte reparatører på produktet eller ved bruk av uoriginale deler.

Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor selgerens kontroll, herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% av merkespenning, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller uregelmessigheter i vannforsyningen.

Korrosjon - avleiring som følge av plassering i unormalt fuktig rom eller på grunn av vannkvaliteten.
Slitasje som følge av normal bruk.


www.cool-head.no- Kjøl og frys til profesjonelt storkjøkken